Κοινοπραξία

Γνωρίστε τους Εταίρους μας

Ιταλία

Πορτογαλία

Σερβία

Κύπρος

Ιταλία

Ρουμανία

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO είναι ένα φημισμένο διαδικτυακό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που διαρθρώνεται σε πέντε σχολές: Σχολή Μηχανικής, Οικονομικών και Νομικών σπουδών, Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σχολή Ψυχολογίας και Επιστημών Επικοινωνίας. Παρέχει ανοικτή και ευέλικτη τριτοβάθμια εκπαίδευση, μεταπτυχιακά προγράμματα και προγράμματα εξειδίκευσης σε έξι γλώσσες (ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά, ελληνικά και πολωνικά) σε 15.000 φοιτητές από 170 διαφορετικές χώρες. Ιδρύθηκε το 1985 και η έδρα του βρίσκεται στη Ρώμη της Ιταλίας. Το κλειδί της επιτυχίας του UNINETTUNO είναι μια καινοτόμος μεθοδολογία διδασκαλίας και μια μοναδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης: μέσω αυτού του δικτύου γνώσης, οι καθηγητές και οι φοιτητές, που βρίσκονται οπουδήποτε στον κόσμο, παράγουν, διανέμουν και λαμβάνουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου, χωρίς χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Επιπλέον, το UNINETTUNO προσφέρει επαγγελματικά μαθήματα και έως και 220 MOOCs (Massive Open Online Courses, διαδικτυακά μαθήματα προσβάσιμα σε όλους και δωρεάν), αποτελώντας έτσι έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους MOOCs στην Ευρώπη.

Η ISQe είναι πρωτοπόρος στην ψηφιακή μαθησιακή εμπειρία στην Πορτογαλία. Έχει υλοποιήσει με επιτυχία εκατοντάδες έργα και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 1.000.000 εκπαιδευόμενους σε 11 χώρες, από το 1996. Ειδικεύεται στην ανάπτυξη διαδραστικών μέσων και στην παροχή Λύσεων Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS). Η εταιρεία επικεντρώνεται επίσης σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και Καινοτομίας (R&Di) στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή έργα, με στόχο τη συνεχή καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών.

Η ISQe δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς:
- Σύστημα διαχείρισης ταλέντων: Υπεύθυνο για την υλοποίηση και διαχείριση μιας ενιαίας πλατφόρμας cloud για την πρόσληψη, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
- Ανάπτυξη λογισμικού: Υπεύθυνο για την ανάπτυξη προσαρμοσμένου λογισμικού και την υλοποίηση εφαρμογών που επιτρέπουν την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού.
- Ψηφιακή εμπειρία μάθησης: Υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών μαθησιακών εμπειριών, υποστηριζόμενων από καινοτόμο παιδαγωγικό περιεχόμενο.

Το Placemaking Western Balkans είναι μια μη κερδοσκοπική και ΜΚΟ για την προώθηση και την εφαρμογή του σωστού σχεδιασμού του δημόσιου χώρου. Βοηθάμε τις κοινότητες, τους εργολάβους και τις αστικές αρχές να καταλήξουν σε εμπνευσμένα, αξιόπιστα οράματα και λύσεις για την ανανέωση του δημόσιου περιβάλλοντος χώρου, συνδυάζοντας τοπικές και ευρωπαϊκές γνώσεις, μεθόδους και εργαλεία για τη διαμόρφωση χώρων (placemaking)

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από αρχιτέκτονες, προγραμματιστές ιστοσελίδων και πολεοδόμους, εργάζεται σε ανεξάρτητες έρευνες, μη κερδοσκοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού και εκπαιδευτικά εργαστήρια από τα γραφεία μας στο Βελιγράδι και στο Ρότερνταμ. Η ομάδα φέρνει καινοτόμες προσεγγίσεις διαμόρφωσης χώρων (placemaking) στα προγράμματα Erasmus +, Creative Europe, Interreg και σε τοπικά χρηματοδοτούμενα έργα. Υποστηρίζουμε το New European Bauhaus ως επίσημοι συνεργάτες του NEB, και καθοδηγούμε ενεργά τη διαμόρφωση των δικτύων γνώσης σχετικά με τη διαμόρφωση χώρων (placemaking) στα Βαλκάνια και πέραν αυτών.

Το Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός από την Κύπρο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της συμμετοχής τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαιδεύσεις σε διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής εκπαίδευσης), η ένταξη, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η δια βίου μάθηση.

Στόχος του CIP είναι κυρίως η ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ο οργανισμός CIP έχει συνεχή συνεργασία με τα κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη έργων, εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Ο CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην τυπική όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Το Fondazione Giacomo Brodolini αποτελεί ένα δίκτυο φορέων αλλαγής. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο και θετική κοινωνικοοικονομική πρόοδο σε όλα τα έθνη και τις πόλεις. Ενισχυόμενοι από μια ισχυρή 50ετή ιστορία και μια ακλόνητη πίστη στο ανθρώπινο δυναμικό, προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις ιδέες σε πολιτική που θα χαράξει την πορεία προς μια καλύτερη διαβίωση για όλους.

Για το σκοπό αυτό, δημοσιεύουμε έρευνες και περιεχόμενο με στόχο την ενημέρωση της πολιτικής σε ολόκληρη την Ιταλία και την Ευρώπη. Δημιουργούμε προγράμματα για ενδιαφερόμενους φορείς, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες και εκπαιδευόμενους για να προωθήσουν τις ιδέες τους όσον αφορά την καινοτομία και την πρόοδο. Παρέχουμε την πολιτική, οικονομική και κοινωνική μας εμπειρογνωμοσύνη με σκοπό να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς στο όραμά τους για την ανάπτυξη. Και μέσα από όλα αυτά, δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε νέες συζητήσεις σχετικά με το τι σημαίνει να ζούμε χωρίς αποκλεισμούς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Το 2009, η FGB εγκαινίασε το διαδικτυακό περιοδικό inGenere, το πρώτο του είδους του στην Ιταλία, το οποίο ασχολείται με θέματα ισότητας των φύλων από οικονομικής και κοινωνιολογικής απόψεως. Για την επιβολή της ισότητας των φύλων και την υποστήριξη της ένταξης της διάστασης του φύλου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η FGB έχει αναπτύξει ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση της Ισότητας των Φύλων και της Διαφορετικότητας, το οποίο φέτος διανύει τη 12η έκδοσή του από την έναρξή του το 2012, και το οποίο διδάσκεται από εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης της διαφορετικότητας, ένταξης και φύλου.

Το HELIXCONNECT EUROPE (HELIXCONNECT) προέκυψε το 2020 (από αποκεντρωμένες ενέργειες από το 2018) ως ανάγκη για μια καλύτερη πρακτική προσέγγιση για τη διευκόλυνση της καινοτομίας, τη στήριξη της ανάπτυξης των οργανισμών και τη δυνατότητα σωστής ένταξης μεταξύ των μεταρρυθμιστών, των ΜΚΟ, της βιομηχανίας και της κυβέρνησης. Το όραμά μας είναι να γεφυρώσουμε τα παγκόσμια συστήματα καινοτομίας και να καταστήσουμε δυνατή την παγκόσμια μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας στην Ανατολική Ευρώπη και τα Δυτικά Βαλκάνια. Με την άνοδο των σύγχρονων τεχνολογιών και των οργανωτικών πλαισίων απόδοσης, απαιτούνται μαζικές αλλαγές και καινοτομίες επιχειρηματικών μοντέλων, προκειμένου να μετασχηματιστούν οι οργανισμοί ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα επιτύχουν τον επιδιωκόμενο αντίκτυπό τους με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο. Η HELIXCONNECT απαρτίζεται από 4 κύρια τμήματα:

  • Triple Helix Romania (μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας μέσω μιας προσέγγισης Tριπλής/Tετραπλής Έλικας)
  • Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Center for Digital Transformation) (εργαλειοθήκες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
  • Balkan Science Tellers (εργαλειοθήκες για την επιστήμη των πολιτών και την επιστημονική επικοινωνία)
  • Bauhaus & Inclusive Cities Centre (εργαλειοθήκες για τη συμμετοχική δραστηριοποίηση στον τομέα της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς αστικής ανάπτυξης)
  • Ecosystem Integration Lab (Εργαστήριο Ενσωμάτωσης Οικοσυστήματος)