Κινητοποιώντας τη Νεολαία για Πόλεις Διατομεακής Ένταξης των Φύλων

Το έργο MAAT χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της Agenzia nazionale per i giovani και συντονίζεται από το Università Telematica Internazionale - UNINETTUNO (Ιταλία) με τη συμμετοχή των Fondazione Giacomo Brodolini (Ιταλία), Citizens In Power (Κύπρος), HELIXCONNECT EUROPE (Ρουμανία), Placemaking Western Balkans (Σερβία) και ISQe (Πορτογαλία).

Το έργο MAAT έχει ως στόχο να συμβάλει στην κινητοποίηση των νέων ώστε να αναλάβουν δράση για να καταστήσουν τις πόλεις τους πόλεις διατομεακής ένταξης των φύλων. Αναμένεται ότι μέσω των συμπληρωματικών αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του έργου, οι νέοι θα εμπλακούν στο να καταστούν φορείς αλλαγής για να κάνουν τις πόλεις τους πιο συμπεριληπτικές και φιλόξενες για όλους.